Ses Estetiği

Ses estetiği birçok tedavi yönteminin ortak adıdır. Bu yöntemlerin bir bölümü cinsiyet değiştiren veya değiştirmek isteyen bireylere (Trans gender) uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin amacı bireyin kalın olan erkek sesini kadın sesine çevirmektir. 

Bu bireyler genellikle toplum tarafından dışlanmakta ve psikolojik/fiziksel baskı görmekteler. Toplum ve toplumu yönetenler özellikle Ortadoğu haritasında bu grubun haklarını her zaman göz ardı ederek gerçeklerle yüzleşmekten kaçınmışlardır.

İnsanda sesin pes veya tiz olmasına neden olan sesin frekansıdır. Yüksek frekanslı sesler tiz, alçak frekanslı sesler pes seslerdir. İki cinsiyetin sesleri arasındaki frekans farklılığın en önemli nedeni gırtlağın boyutu ve dolayısıyla ses tellerinin uzunluğudur. Erkek sesinin frekansı ortalama 100-150 Hz iken kadınlarda ortalama 200-300 Hz dir.

Ameliyattan yaklaşık bir ay sonra hasta yeni sesini kullanabilmesi için ses terapisi seanslarına gider. Tedavi öncesi ve tedaviden 6 ay sonra bireye ses analizi uygulanır. Böylece tedaviden ne kadar yararlandığı objektif olarak saptanır. 


TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ses estetiği aşağıdaki cerrahi yöntemleri içermektedir:

1- Wendler Glottoplasti

2- Fem-Lar

3- KrikoTiroidopeksi

4- VFSRAC

Bu yöntemlerin arasında Wendler Glottoplasti ve VFSRAC yöntemlerinin sonuçları diğerlerinden daha iyidir. Bu ameliyatlar ağız içinden yapıldıkları için dışarıdan herhangi bir kesiye gerek yoktur. Ameliyat sonrası 7-10 gün konuşma yasağı ve ödeme karşı medikal tedavi uygulanır. Operasyon geçiren kişinin ameliyat sonrası önemli derecede ağrısı olmaz. Genellikle ameliyattan 3-4 saat sonra taburcu edilebilir. Ona özellikle bir süre ses tellerine zarar verebilecek öksürme veya gülmekten uzak durması tenbih edilir. Operasyondan bir süre sonra hastanın ses kalitesinin artması için ses terapisine başlanacaktır.

BOYUN ESTETİĞİ

Boyun estetiğinden kasıt erkeklerde çıkık olan adem elmasının düzleştirilmesidir. Böylece operasyon sonucu erkek boynu kadın boynuna benzeyecektir. Bu tedavi için boyunda küçük bir kesi yapılır. Ameliyat sonrası ağrısızdır. Bu ameliyat istenildiğinde ses estetiği ameliyatı ile aynı seansta yapılabilmektedir.
Tasarım Has Ajans